رزومه شرکت لیوار

۱
برخی از مشتریان شرکت لیوار ” بانکها ”
) تامین –سرویس نگهداری-خدمات پس از فروش ( دوربین
های مداربسته در انواع آنالوگ –دیجیتال –تحت شبکه
بانک مسکن
استان تهران : شعب غرب تهران –شعب شرق تهران –
شعب مرکز تهران
بانک مسکن شعب استان مرکزی
بانک مسکن شعب استان گیلان
بانک مسکن استان کرمانشاه
بانک مسکن شعب استان سمنان
بانک مسکن شعب استان کردستان
۲
بانک مسکن اداره کل و خزانه
بانک مسکن دستگاه های خودپرداز استان لرستان و استان
آذربایجان
بانک مسکن ساختمان های اداری تهران
بانک مسکن ساختمان مرکزی و ادارات تابع
بانک اقتصاد نوین
شعب استان تهران ) تامین و اجراء ۰۳ شعبه منتخب استان
تهران ( دوربین مداربسته –اعلام سرقت و اعلام حریق و
روشنائی
شعب شهرستان به شرح فوق ۶۱ شهر در استان ها
۳
بانک دی
تامین و اجراء دوربین های مداربسته و سیستم اعلام سرقت
شعب منتخب تهران ۶۳ شعبه
بانک توسعه تعاون
تامین دوربین های مداربسته تحت شبکه و دستگاه های
ذخیره ساز ۱استان با خدمات پس از فروش ) ساخت
ایران (
بانک آینده
تجهیز ساختمان های تحت پوشش بانک به دوربین های
تحت شبکه و دیجیتال و سرویس نگهداری
۴
بانک ملی
تامین و تجهیز شعبه صدا سیما به دوربین های مداربسته
تحت شبکه ساخت ایران
موسسه مالی و اعتباری مشیز
استان کرمان ۶۱ شعبه
موسسه مالی و اعتباری ریحانه گستر
۶۱ شعبه استان فارس –شیراز
۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
سرویس و نگهداری
سیستم های دوربین مداربسته –اعلام حریق –اعلام سرقت
ساختمان استان گیلان –رشت
استان فارس –شیراز
استان آذربایجان شرقی –تبریز
استان مازندران –ساری
استان خراسان رضوی –مشهد
و …
۶
شرکت لیوار تامین کننده و مجری سیستم نظارت تصویری
هتل بین المللی اسپیناس
دانشگاه شاهد )تهران (
شرکت سام سرویس )تهران (
کارخانجات اکشن )سنباده (
بیمارستان مرکز قلب تهران توسط شرکت لیوار به سیستم
های نظارت تصویری تحت شبکه مجهز گردیده است
۷
شرکت لیوار در سال های اولیه فعالیتش تعداد زیادی
کارخانه در شهرک های صنعتی سراسر کشور را به سیستم
های نظارت تصویری مجهز نموده است