شاید روزی که برای اولین بار فرستنده رادیویی در سال ۱۳۱۹ در تهران نصب گردید و اولین گیرنده رادیویی توانست صدای فرد گوینده را دریافت کند، کسی فکر نمیکرد که دنیای الکترونیک به چنین پیشرفتی دست یابد که هم اکنون زندگی بشر بدون آن امکان پذیر نمی باشد.
اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک وحفاظتی تهران با تحت پوشش قرار دادن ۲۹ رده صنفی مشغول به فعالیت می‌باشد و اعضا شریف این اتحادیه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور میباشند توانسته اند نیازهای هموطنان گرامی را در زمینه خدمات فنی الکترونیک و سیستمهای حفاظتی به نحوی شایشته انجام دهند.
رسته های اتحادیه را در اینجا میتوانید مشاهده نمایید
                                                                                       ادامه مطلب 

اتحادیه الکترونیک تهران

آقای مهندس فیض آبادی                                                           آقای مهندس علیزاده

ریاست اتحادیه                                                                                مدیرعامل لیوار