بی شک محصولات بدون گارانتی نمیتوانند مرغوب باشند یا بهتر بگوییم هر محصول با کیفیتی دارای حداقل یکسال گارانتی است ، شما به هر دلیلی اگر سیستم نظارت تصویری را تهیه کردید که دارای برند است ولی گارانتی ندارد یا مدت زمان آن رو به اتمام است ،  میتوانید گارانتی پرتقال را داشته باشید

۱-قدم اول برای دریافت گارانتی پرتقال لیوار ثبت نام در وب سایت یا تکمیل فرم ذیل است

با ما در تماس باشید

گارانتی شرکت لیوار