شرکت video cube korea

شرکت لیوار نماینده کمپانی video cubeکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

شرکت لیوار نماینده کمپانی video cubeکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری در سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

محصولات این برند  کره ایی

 1. دوربین صنعتی    آنالوگ
 2. دوربین دام          رنگی
 3. دوربین بالت     رنگی
 4. دوربین های سوزنی
 5. دوربین های ۳۶۰درجه چرخشی
 6. دوربین های صنعتی حرارتی
 7. دوربین های دام با لنز های وریفوکال
 8. دوربین های بالت با لنزهای وریفوکال
 9. سرور های ذخیره ساز ۴کاناله تا ۶۴کاناله
 10. سرور های ذخیره تصاویر داخل خودرو
 11. جعبه سیاه دوربین مداربسته

نماینده فروش و توزیع محصولات در سراسر ایران

شرکت لیوار نماینده کمپانی video cubeکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

محصولات

 1. دوربین صنعتی    آنالوگ
 2. دوربین دام          رنگی
 3. دوربین بالت     رنگی
 4. دوربین های سوزنی
 5. دوربین های ۳۶۰درجه چرخشی
 6. دوربین های صنعتی حرارتی
 7. دوربین های دام با لنز های وریفوکال
 8. دوربین های بالت با لنزهای وریفوکال
 9. سرور های ذخیره ساز ۴کاناله تا ۶۴کاناله
 10. سرور های ذخیره تصاویر داخل خودرو
 11. جعبه سیاه دوربین مداربسته
۳۴۴

ساعت کار

فروردین ۱۳۹۹

تاریخ شروع

۸۲۰ متر مربع

مساحت

۴۴ میلیون تومان

بودجه

خدمات پس از فروش video cube کره جنوبی در ایران

شرکت لیوار نماینده کمپانی video cubeکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

اجرا

شرکت لیوار نماینده کمپانی video cubeکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

 1. دوربین صنعتی    آنالوگ
 2. دوربین دام          رنگی
 3. دوربین بالت     رنگی
 4. دوربین های سوزنی
 5. دوربین های ۳۶۰درجه چرخشی
 6. دوربین های صنعتی حرارتی
 7. دوربین های دام با لنز های وریفوکال
 8. دوربین های بالت با لنزهای وریفوکال
 9. سرور های ذخیره ساز ۴کاناله تا ۶۴کاناله
 10. سرور های ذخیره تصاویر داخل خودرو
 11. جعبه سیاه دوربین مداربسته